Bilder och bildspel.

 
 
 

Överst på denna sida tronar det ståtliga Vattentornet beläget på berget mellan Landala 0ch Annedal. Byggnaden ritades av Adrian C. Peterson och hans son Carl Crispin och byggdes 1892. Den uppfördes vid den då torrlagda Kattedammen. Reservoaren skulle hantera vattnet från den nya ledningen som dragits från Alelyckan. På själva reser. Bygganaden är ett värdefullt exempel på  den tidens fantasifulla tegelarkitektur och ambition att ge tekniska anläggningar en värdig och ofta monumental form. Dess form och färg har gjort att den liknats vid en medeltida borg. Vattentornet rymde tidigare 1,2 miljoner liter vatten, men används nu som en telerelästation.

 Länkarna till höger leder till ett omfattande bildmaterial från det gamla Landala. Rundvandring i Gamla Landala bjuder, som namnet antyder, på en promenad genom några av Landalas gator där vissa av de gamla bilderna kompletterats med hur det ser ut idag. Kapellplatsen före 1970 visar de bilder som ingick i en skärmutställning som pågick under juni månad 2022. Initiativtagare till utställningen var Göteborgs Stads Fastighetskontor som ville manifestera att man hade tagit över ansvaret för Kapellplatsen och Landala Torg. Gamla Landalapojkar organiserade utställningen med bilder från vårt omfattande fotoarkiv. Även här finns jämförande bilder som visar hur det ser ut i dag.

Tredje länken går till kartor över Landala från olika tidsperioder.

Det finns också ett antal länkar till andra hemsidor med rika bildmaterial: Gamla Annedalspojkar, Gamla Masthuggspojkar och Göteborgs Stadsmuseums Bildarkiv. Sist, men inte minst, finns också en länk till Gamla Landalaflickor

 

Bildspel en rundvandring i Gamla Landala

Kapellplatsen före 1970

Landalakartor förr och nu

Bilder från vår lokal

Video Gamla Landala

Landalaflickor

Gamla Masthuggspojkar

Gamla Annedalspojkar

Göteborgs bildarkiv