Stig Svensson

Gamla Landalapojkar


Arkivariern har ordet.


Kort historik över föreningen Gamla Landalapojkar, GLP.


G.L.P bildades den 6 mars 1945. Det hade växt fram en stark hembygdskänsla efter andra världskriget, man ville försöka

bevara känslan för det som låg nära vardagen, och det var ju ofta bostadsorten.

Det var bl.a. för att ta vara på det gemensamma vi hade, uppleva gamla minnen, prata med folk så att de påmindes om det

som varit. Inte minst sammanhållningen bland landalaborna.


Det var också viktigt att få fram stadsdelens historia. Bl.a. kämpade föreningen för att bevara det gamla Landala, men

helt förgäves. Det gamla-med sina landshövdingehus-revs och det nya Landala ser vi idag 2012.

Därför har vi under åren fått fram flera hundra kort på gamla Landala och och samlat massor av tidningsurklipp m.m.

Man kan säga att det under åren blivit mer och mer hembygdskultur över föreningen.


Initiativtagare till att bilda föreningen var Alfons Lindblom, Robert Norrman och Rudolf Karlsson. Drivande krafter

och talesmän för Landala blev framför allt Arthur och Elof Lund.

De flesta av initiativtagarna verkade vara lägre tjänstemän och småföretagare. De övriga medlemmarna var till större

delen arbetare. Idag är det mer blandat av tjänstemän, arbetare och pensionärer.


När föreningen bildades var det följande som gällde för att bli medlem: Född, uppvuxen i, eller att ha gått i skola

i Landala. Dessutom vara fyllda 35 år.

Idag är stadgarna lite annorlunda. Kriterierna är att vara intresserade av Landala, både det nuvarande och det tidigare.


Numera har vi egen hemsida på Internet, "landalapojkar.se", som skapats av Lennart "Peder" Lagerdahl. Det är den nya

och moderna tiden som kommit ifatt Landala. Peders barnbarn Max Lagerdahl är numera involverad i hemsidearbetet

för att erhålla kontinuitet i verksamheten. Han är intresserad av Landala där hans

mormor är född och uppväxt. Om föreningen finns kvar om 50 år så kommer nog folk att säga: Hur kunde detta fungera, så

primitivt som det var 6 mars 1945.Stig Svensson

mars 2012

Tillbaka


Detta är en hemsida under utveckling.

Peder Lagerdahl

peder.lagerdahl@landalapojkar.se


Adress:

Gamla Landalapojkar

Landalagången 11

411 30  Göteborg

Möten hålls varje torsdag kl. 10-12

i lokalen Landalagången 11

Information :

Nästa möte "varje torsdag"

 

Öppet hus: Söndagen den 11 oktober 2015, klockan 12 - 15.00. Landalagången 11.