> Gamla Landalapojkar

Gamla Landalapojkar

 

Föreningen Gamla Landalapojkar

Föreningen Gamla Landalapojkar (GLP) bildades den 6 mars 1945. Det var under och efter andra världskriget som de flesta  stadsdelsföreningarna i Göteborg startades. Krigsåren hade medfört en förstärkt känsla för hembygden och ett ökat intresse för att främja  denna. I Göteborg ledde detta till tillkomsten av stadsdelsföreningar såsom Gamla Masthuggspojkar, Redbergspojkar, Annedalspojkar, Majgrabbar och andra.

 Gamla Landalapojkar bildades i Hvitfeldtska Läroverkets musiksal. Kriterierna för medlemskap var från början att man skulle vara född i, uppvuxen i, eller gått i skola i Landala. Intresset för föreningen ökade snabbt och redan efter ett år uppgick medlemsantalet till 150. Mera detaljer om verksamheten och dess utveckling återfinns under länken Historik. Där finns också en  beskrivning av hela stadsdelens  framväxt och utveckling.

Det gamla Landala jämnades med marken omkring 1970. Därför har en av föreningens viktiga målsättningar varit att bevara och vårda minnet av det gamla Landala. Ett tecken på detta är den staty som avbildas ovan och som återfinns på Kapellplatsen. Initiativet till statyn ”Arbetarhustrun”,  och en del av finansieringen, var det Gamla Landalapojkar som svarade för. Vi har också ett mycket omfattande fotoarkiv som visar hur stadsdelen såg ut före 1970. Detta material återfinns under länken Bilder och Bildspel.

 Bakom länken Om Oss återfinns kontaktuppgifter till styrelsen och bilder från vår lokal. Där har vi våra sammankomster som inträffar varje helgfri  torsdag mellan 10 och 12. Vid dessa träffar serveras fika och en gång i  månaden har vi ett program med en inbjuden föredragshållare. Det aktuella programmet presenteras under länken Program. Några gånger per år träffas vi också utanför lokalen med gemensamt restaurangbesök eller studiebesök.

 

 

 

 

 

 

 

 

Historik.

Bilder och bildspel.

Program  2023  2024

Om oss

Webbansvariga:

Lars Erik Gadde

Ingemar  Widheden