Var låg Kattedammen då? Utmed gångvägen från Övre besvärsgatan och Annedal!

Här fanns på 1800-talet en mosse med fri vattenyta. År 1889 utfördes genom stadens försorg utdikning för att göra mossen odlingsbar. Detta genom att man utförde sprängningsarbeten på den bergkant som hindrar vattnet att avrinna.

Nu gjordes mossen delvis odlingsbar. Vid denna tid fanns här fortfarande fritt vatten, så man kunde dränka katter här. Då fanns i den västra delen av Landala ett antal grisuppfödare, åkare med häst. Här fanns bl.a. en åkare i kommunal tjänst som som körde sopor.

Dessa och hästspillning körde han till ”Kattedammen”. Detta var en utmärkt gödning för odlingarna.

Senare har det skett ytterligare dränering genom sprängningsarbeten. Då blev hela mossen odlingsbar. Jag minns att runt 1950 fans rester efter 3 st jordkällare , numera finns inga spår efter dem. Vintertid vissa år på 50- talet fylldes ytan med vatten detta gjorde att man kunde åka skridsko här.

Nedtecknat av Ingemar Widheden, boende på Hantverkaregatan -40 och -50 talet.

Uppgifterna är hämtade bl.a. från boken ”Landala i ord och bild ” av Arthur Lund, Karl Erik Fredriksson och Elof Lund.

 

Landalapojkarnas historia

Landalas historia 1

Landalas historia 2

Krut Hansson historia

Svampens historia

Skojarbackens historia
 
Åter  till startsida