Skojarbackens historia.  
En smedja belägen vid nuvarande korsning Engelbrektsgatan-Götabergsgatan cirka 1900. Engelbrektsgatan västerut 1902. Vasaparken till höger. Husen på vänster sida ligger i parken nedanför restaurang Levantin där det idag spelas boule och serveras öl.
Aschebergsgtan under uppbyggnad. Upp mot Landala. Inga hus på höger sida, men kvarteret på vänster sida känns igen idag. Bilden från 1919. Karta över Skojarbacken 1888. Vinterpromenad i Vasaparken 1931. Inga spår kvar efter Skojarbacken
Engelbrektsgatan österut. På vänster sida Vasaparken och längst bort det hus på Götabergsgatan som finns i dag. På höger sida kåkbebyggelsen där nu Vasakyrkan ligger. Bilden från 1902. Gammal kåk i centrum av Vasaparken. Entrén till Skojarbacken som låg där Levantin nu huserar fram till år 2012.

 

Innan Landala överfördes från Örgryte socken till Göteborgs stad var den närmaste grannen på göteborgssidan ett område som gick under benämningen Skojarbacken. Området avgränsades av det som i dag är Aschebergsgatan i väster, Vasagatan i norr, Götabergsgatan i öster och i söder upp mot Vasa Kyrkogata – där gränsen till Örgryte gick. Skojarbacken utgjordes alltså i huvudsak av den nuvarande Vasaparken och fram till området söder om den nuvarande Vasakyrkan

Skojarbacken hade i mitten av 1800-talet blivit en tillflyktsort för två kategorier av medborgare. Den ena bestod av sådana som hade fått nog av trängsel och regler innanför Vallgraven där befolkningen växte kraftigt vid den tiden. Utflyttningen till dessa mera lantliga marker påminner därför om den Gröna Vågen drygt 100 år senare. Den andra kategorin av medborgare som drogs till Skojarbacken var de som inte hade råd att bo innanför Vallgraven. Det var deras leverne som gav namn åt Skojarbacken: ”utstötta, fattiga, rövarna, skojarna, ensamvargarna, siarna, de prostituerade”.

 Det framstår som uppenbart att förhållandena på göteborgssidan av gränsen inte var mycket bättre än de som kännetecknade Landala – och det var i mitten av 1800-talet som det var som mest rövarliv på Skojarbacken. Enligt källorna var Skojarbacken fylld av ”kojor, skjul, lönnkrogar, spelhålor och där bodde dagdrivarna med sina hembränningsapparater och i allt detta, kortspel och dobbel, slagsmål och knivskärningar var vanliga”. Egentligen hette platsen där stadens pöbel och pack huserade Floras Kulle, men på grund av vad som pågick där blev Skojarbacken det namn på platsen som användes.

Borgarna innanför Vallgraven avråddes på det bestämdaste från att besöka Skojarbacken. Men det var också så att området utövade en lockelse på de mera välbärgade. Exempelvis berättas att societetsdamer tog sig dit för att bli spådda av de många sierskor som under årens lopp var verksamma på Skojarbacken. Särskild popularitet i detta avseende uppnåddes av Larssonskan – eller ”Amerika-kärringa” som hon också kallades.

I Skojarbackens utkant upp mot Landala låg Vollbrechts krog, etablerad av en tysk musiker, som satsade på underhållning med wienervalser till levande musik. Vollbrechts krog tog upp konkurrensen med det ledande nöjesetablissemanget som även på den tiden hette Lorensberg. Vollbrechts krog låg ungefär där Föreningsgatan mynnar ut i Aschebergsgatan. Krogen blev populär men lockade aldrig till sig societeten från stan utan frekventerades huvudsakligen av de lokala grannarna från Skojarbacken.

Med tiden gick den ner sig med slagsmål och fylleri och fick läggas ner. Under senare tid har på samma plats legat restauranger på ömse sidor av Aschebergsgatan. År 2023 är de mest kända Botanico (före detta Ottomania) och Levantine. I de lokaler som Levantine nu håller till fanns under ett antal år fram till 2013 en restaurang med namnet Skojarbacken. Med tiden började Göteborgs stad att expandera utanför Vallgraven. 1866 fick Vasastaden sin stadsplan och grunden för den nya stenstaden lades. Allteftersom staden växte trängdes den gamla bebyggelsen på Skojarbacken undan. De borgare som började befolka den nya stadsdelen ville bli av med det befintliga klientelet. Den gamla kåkstaden revs och en stor del av Skojarbacken omvandlades till en park – den nuvarande Vasaparken. Den som låg bakom etableringen av Vasaparken var köpmannen August Kobb, som också var drivande i anläggandet av Slottsskogen. Med tiden kom Göteborgs Högskola (numera Göteborgs universitet) att lägga beslag på en stor del av parken.

(Det mesta av informationen om Skojarbacken är hämtat från tidningen Faktum, 2010)

 

Landalapojkarnas historia

Landalas historia 1

Landalas historia 2

Krut Hansson historia

"Kattedammens" historia

Svampens historia

Åter till startsida