Fotot antagligen taget i Landala Egnahem vid Kruthusdammen Elmén arbetar vid "laddboden" 1911. Adamsson sågar is på Kruthusdammen 1905

Krut-Hanssons historia.

I det gamla Landala fanns bara en enda stor industri. Men det var en kunglig sådan, eftersom man utnämnts till Kunglig Hovleverantör. Företaget var den Hanssonska Fyrverkerirörelsen. Den var belägen ovanför Holtermanska sjukhuset, där Egnahemsvägen når fram till höjden där Landala Egnahem nu finns. Det så kallade Kruthuset låg där på en mycket vacker plats där Fyrverkaregatan nu går fram. Det var omgivet av en härlig vegetation huvudsakligen bestående av björkar. Anläggningen bestod totalt av tre byggnader och ett antal laddbodar. Inom området låg också Kruthusdammen som fortfarande finns kvar där.

Företagets grundare Carl-Robert Hansson hade lärt sig yrket i England och Tyskland. Verksamheten, Hanssons Pyrotekniska, startade i liten skala i slutet av 1880-talet, då han framför allt sysslade med framställning av raketer för festlig underhållning. Materialet som användes i de raketer som tillverkades var mjölkrut, pulvriserat träkol och kemikalier av olika slag. Dessa blandades efter olika recept och östes i tjocka papphylsor som sedan antändes via en stubintråd. Dessa Landalaraketer var kända långt utanför landets gränser och utgjorde grunden för utnämningen till Hovleverantör.

1893 etablerade Hansson den sprängämnesrörelse som blev den ekonomiska ryggraden i hans verksamhet under namnet Krut-Hansson. I Kruthuset sålde man dynamit, bergkrut, stubintråd och knallhattar. Kundkretsen var stor eftersom försäljningen omfattade hela Göteborg med omnejd. Dynamitlådorna kom med särskilda tåg till Göteborg och lagrades till en början i en källare i Björlanda. En sändning bestod i allmänhet av tio fullastade hästfordon. Ridande polis medföljde till stadens gräns, varefter länsman tog över övervakningen. Dynamiten fördes sedan i mindre partier till Landala.

På grund av faran med dessa högexplosiva ämnen var det förbjudet för obehöriga att uppehålla sig inom området. De anställda var mycket skickliga och ansvarsfulla arbetare som visste vilket farligt stoff de handskades med. Trots minutiös försiktighet orsakades flera svåra olyckor. Exempelvis anges i boken Landala i ord och bild att ”explosioner hos Fyrverkar’n” inträffade 1904, 1919, 1930 och 1931. En annan gren av verksamheten var att leverera ammunition till Göteborgs Skyttegilles skjutbana, som låg i närheten och sedan gav namn åt Skjutbanegatan. Krut Hanssons verksamhet har också gett namn åt Fyrverkaregatan och Raketgatan.

1927 flyttades Krut-Hansson till ett område strax nordost om Wavrinskys plats där man var kvar till 1935. Därifrån flyttade man till Askim och numera återfinns familjeföretaget i Torslanda.

Landalapojkarnas historia

Landalas historia 1

Landalas historia 2

"Kattedammens" historia

Svampens historia

Skojarbackens historia
 
Åter   startsida